Julkisen alan työhyvinvointi

Näet kysymysaiheet-listassa tutkimuksessa olleiden kysymysten väittämät. Valitse ensin listasta kysymysaihe, jonka vastauksia haluat tarkastella tarkemmin. Valitse sen jälkeen yksi julkisen sektorin ala, kyselyn vuosi tai vuodet sekä ne taustaryhmät, joiden tulokset sinua kiinnostavat.

Kysymysaiheet

Tarkastele tuloksia

Työkyky ja työhyvinvointi

Työskentelyolosuhteet

Esimiestyö

Työyhteisöt

Työn organisointi ja turvallisuus

Kiusaaminen, väkivalta

Osaaminen ja ammatillinen kehittyminen

Työnantajan suhtautuminen ja suvaitsevaisuus

Julkisen sektorin ala

Työni ei ole fyysisesti raskasta