Julkisen alan työhyvinvointi

Keva

Julkisen alan työeläkeosaaja

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista. Keva hoitaa noin 1,2 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita.

Tutkittua tietoa julkisen alan työhyvinvoinnista

Tällä sivulla saat kootusti tutkimustietoa julkisen alan työoloista ja työhyvinvoinnista. Voit tarkastella tuloksia myös vertailemalla kuntien, valtion ja evankelis-luterilaisen kirkon työntekijöiden kokemuksia työoloista:

  • eri vuosina
  • ammattialoittain
  • ikäryhmittäin
  • sukupuolittain
  • esimiesaseman ja työsuhteen määräaikaisuuden mukaan

Valitsemasi tiedot näkyvät sivulla kuvioina. Voit tallentaa ne itsellesi ja hyödyntää työhyvinvoinnin kehittämistyössä. Muistathan mainita tietojen lähteen käyttäessäsi kuvioita.

Tarkastele tuloksia

Miten tutkimus on toteutettu

Julkaisun kansikuva 2018

Julkisen alan työhyvinvointi -tutkimus on toteutettu vuosina 2014, 2016 ja 2018. Sen ovat suunnitelleet Kevan, Kuntaryhmän ja Valtiovarainministeriön asiantuntijat. Tutkimusaineisto perustuu sektoreittain edustavaan otokseen kunta-alan, valtion ja kirkon alan henkilöstöstä iän, sukupuolen ja ammattialatietojen mukaan. Vuonna 2014 haastateltiin 2000 kuntien ja kirkon alan palkansaajaa ja vuonna 2016 haasteltuja oli näillä sektoreilla 2025. Vuonna 2018 tutkimus kattoi kunta-alan ja kirkon alan lisäksi myös valtion virastot, jolloin haastateltiin puhelimitse 3070 julkisen alan palkansaajaa. Lisäksi kunnan varhaiskasvatuksen henkilöstön tuloksia tarkastellaan vuonna 2018 omana ammattialanaan.

Kevan tutkimusten toteuttamisessa noudatetaan hyvää tutkimuskäytäntöä. Seloste tutkimuksen käsittelytoimista löydät Kevan tietosuojan sivulta.

Tarkemman kuvauksen tutkimuksen toteuttamisesta löydät tutkimusjulkaisusta: Tutkittua tietoa työurien tueksi.

Tutkimusjulkaisu verkossa (PDF)